آغوشگر

برای بلند کردن افراد فاقد توان حرکتی، صرف­نظر از نوع بالابر مورد استفاده، به­وسیله دیگری نیاز است که سبد یا اسلینگ (sling) نام دارد. اسلینگ­ها یا منعطف (flexible) هستند و یا غیر منعطف solid)) که هرکدام مزایا و معایب خود را دارد.

از محسنات اسلینگ­های غیر منعطف این است که فردی که در آن نشسته راحت است ولی معایب آنها به اندازه­ای است که کمتر از آن استفاده می­شود. چرا که فرد را باید بلند کرد و در آن قرار داد و در ضمن حجیم است.

از محسنات اسلینگ­های منعطف این است که نیاز به قرار دادن  فرد در آن از بین می­رود و اسلینگ در زیر فرد قرار می­گیرد. معایب اسلینگ­های منعطف فراوان ولی ملموس نیستند. استفاده از آنها فشارهای مختلفی به استفاده کننده وارد می­کند که اغلب پیامد­های ناگواری دارد.

شرکت آستین یار سبدی را طراحی و ساخته و آنرا به نام آغوشگر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره اختراع 004757 الف/89 به ثبت رسانده است. این سبد محسنات هر دو نوع اسلینگ را در خود جمع کرده و هیچ­کدام از معایب آنها را ندارد و به نام SLING SYSTEM در اداره ثبت اختراعات ایالت متحده آمریکا در تاریخ 26/2/2013 به شماره 8381332  به ثبت رسیده است.

hugger1

دانلود کتابچه کامل محصولات شرکت آستین یار